OPEC

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Od 56 lat rozwijamy ciepłą sieć

Opublikowano: 24 lipca 2017

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nagrodzono Godłem „Teraz Polska” w kategorii usługi. To kolejne wyróżnienie na koncie gdyńskiego podmiotu, które dowodzi wysokiej jakości jego działań.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest firmą ze 100-procentowym kapitałem polskim. Jej właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

Przedmiotem jej działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do części gminy Kosakowo, a także produkcja energii elektrycznej w kogeneracji.

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża emisję CO2 nawet do 50 proc. w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.

Uzyskane przez firmę w maju 2017 r. Godło „Teraz Polska” jest niewątpliwie potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej przez nią strategii zrównoważonego rozwoju.

Wszystko odbywa się z pożytkiem dla regionu, mieszkańców, którym zapewnia ciepło, a także pracowników. W OPEC od początku najważniejsi byli pracownicy, którzy stanowili o jakości i pozycji firmy. Dzięki śmiałym pomysłom i odważnym decyzjom stymulowali jej dynamiczny rozwój.

– Nasze przedsiębiorstwo to kuźnia ludzi z pasją, zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym – podkreśla prezes OPEC Janusz Różalski. – Większość załogi jest z nami od wielu lat, dlatego wytworzyły się między nią szczególne, przyjacielskie więzi. Z dumą podkreślamy, że jesteśmy firmą polską, ale też rodzinną. Ludzie połączeni ciężką pracą nawiązują zażyłe relacje, często wykraczające poza ramy czysto zawodowe. Wspieramy się jak rodzina i jak rodzina mamy w stosunku do siebie wysokie wymagania – dodaje. Osobiste zaangażowanie pracowników przenosi się na codzienne procesy produkcyjne. Przejawia się to w podejściu do wszelkich zaistniałych problemów pracowniczych, które rozwiązywane są zawsze na drodze poszanowania i dialogu.

Firma nie ogranicza się tylko do bieżącej działalności ciepłowniczej, ale również bardzo aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, wspierając m.in.: organizacje pozarządowe, sport, kulturę oraz inicjatywy, które służą kultywowaniu historii i wartości patriotycznych.

Hasło na firmowym sztandarze „OPEC w służbie dla społeczeństwa” podkreśla wielopłaszczyznowy sens pracy na rzecz mieszkańców.

Fot. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Udostępnij ten post:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści
Robert Krukowski
Wobec nowych wyzwań rynkowych, jak również niepewnoś...
FLOSLEK
Rok 2019 jest dla Laboratorium Kosmetycznego FLOSLEK czasem...
Grzegorz Mielnicki, właściciel firmy MiB-Optic
Najważniejszą nagrodą otrzymywaną na co dzień od obserwa...
Teraz Polska
Firma OSPEL została nagrodzona w XXVII edycji konkursu T...
Wojciech Kankowski
Gmina Żukowo idzie w stronę nowoczesności, a zarazem kul...