Menu
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia na medal

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje na rynku nieruchomości od 1958 r. Należy do grona największych tego typu podmiotów na Górnym Śląsku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą na terenie Zabrza, zarządzając budynkami zlokalizowanymi w sześciu rejonach administracyjnych. Obsługuje 230 nieruchomości, z których 216 to budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej 603 469 mkw.

Zarządza powierzchniami handlowo-usługowymi zarówno w zabudowie wolnostojącej, jak i usytuowanymi w budynkach mieszkalnych, wynajmując 138 lokali użytkowych.

Administruje 708 garażami. Zrzesza ponad 12 tys. członków. W jej zasobach zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan. Do obsługi mieszkańców i nieruchomości zatrudnia 300 pracowników. Posiada własny zakład budowlano-remontowy. Na jej terenie prężnie działają dwa ośrodki kulturalno-oświatowe: klub „Kwadrat” i klub plastyczny „Pastel”.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych, a także – co wyróżnia spółdzielczość na tle innych zarządców nieruchomości – potrzeb społecznych i kulturalno-oświatowych członków i ich rodzin to szeroko rozumiany przedmiot działalności, realizowany w oparciu o kluczowe dla organizacji i jej gospodarki decyzje walnego zgromadzenia i rady nadzorczej.

Zabrzańska Spółdzielnia MieszkaniowaObecnie ZSM działa pod kierownictwem Włodzimierza Bosowskiego, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego, Ilony Wilczek, zastępcy prezesa, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, głównej księgowej, i Bożeny Olesińskiej, członka zarządu kierownika działu prawnego.

Wszyscy oni zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, bezpieczeństwo prawne i stabilną politykę ekonomiczno-finansową.

Działalność gospodarczą i inwestycyjną zabrzańskiej spółdzielni stanowią: systematyczne wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi; inwestowanie w nowoczesne, energooszczędne i bardziej przyjazne dla środowiska technologie i pozyskiwanie na ten cel dodatkowych źródeł finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Unii Europejskiej; staranne naliczanie i rozliczanie należności oraz ich skuteczna windykacja; rekultywacja terenów zielonych i inwestowanie w tzw. małą architekturę; utrzymywanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych; stałe podnoszenie standardów jakości obsługi mieszkańców; wynajem lokali użytkowych i powierzchni reklamowych; profesjonalne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi.

To jednak nie koniec. Wykonywanie remontów bieżących, modernizacji i konserwacji budynków oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych pozwala na utrzymywanie ich w stałej sprawności technicznej i zapobiega dekapitalizacji obiektów.

Sukcesywna realizacja programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych wraz z likwidacją płyt azbestowo-cementowych podnosi zaś wartość, standard i estetykę wspólnego majątku mieszkańców.

Rola menadżera dużego podmiotu zarządzającego nieruchomościami zobowiązuje do efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi i personalnymi, by zapewnić sprawną obsługę i bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, zadbać o powierzony majątek w taki sposób, aby – po pierwsze – nie ulegał degradacji, po drugie zaś, aby rosła jego wartość użytkowa.

Ponieważ potrzeby są duże i plany ambitne, pozyskujemy dodatkowe źródła finansowania na modernizację budynków i urządzeń infrastruktury technicznej. Od 2010 r. współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uzyskując wsparcie w formie niskooprocentowanych i częściowo umarzanych pożyczek na termomodernizację budynków. Kolejną ścieżką wsparcia są premie termomodernizayjne, udzielane przedsiębiorcom w ramach preferencyjnych kredytów bankowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na zadanie „Zastąpienie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych, mieszkalnych zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Broniewskiego 3,5,7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją” otrzymaliśmy dotacje z funduszu spójności, będąc tym samym jednym z pierwszych wśród spółdzielni branży mieszkaniowej, bezpośrednim  beneficjentem środków z Unii Europejskiej.

Profesjonalizm i stałe podnoszenie standardów obsługi mieszkańców na coraz bardziej konkurencyjnym rynku obsługi nieruchomości to dziś konieczność. Realizując przyjęte cele, duży nacisk kładziemy na jakość wykonywanych usług. Sprzyja temu wdrożony od 2004 r. i utrzymywany system zarządzania jakością w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, przyjęty zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

Bardzo ważne jest, aby lokatorzy – z racji zamieszkiwania na spółdzielczym osiedlu – czuli się bezpiecznie, natomiast pracownicy byli właściwie zmotywowani i, nie obawiając się o przyszłość, czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy – mówi Włodzimierz Bosowski, prezes, dyrektor naczelny Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Potencjał kadrowy, zasoby finansowe i zaplecze techniczne, jakim dysponuje ZSM, tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju spółdzielni oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych na rzecz mieszkańców usług.

FOT. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2020