Menu
magazyn

Jakie są rodzaje magazynów?

Logistyka to procesy, które dotyczą zarządzania dostawami oraz transportu materiałów, produktów i surowców. Jest ona ściśle związana z zasobami magazynowymi, przepływ towarów w magazynach jest skomplikowanym procesem wymagającym zaangażowania i pracy wielu ludzi. W zależności od rodzaju magazynu i kategorii materiałów opracowywany jest system magazynowania towarów i transportu wewnętrznego.

Magazyny możemy podzielić na kilka odmian w zależności od tego, jakie kryteria klasyfikacji przyjmiemy. Podział magazynów jest dokonywany np. ze względu na rodzaj magazynowanych towarów, rodzaj konstrukcji obiektów, czy nawet stopnia zaawansowania technicznego.

Podział magazynów według rodzajów magazynowanych produktów

Podział według rodzaju towarów, jakie dany obiekt przechowuje, właściwości fizyczne towarów decydują o podziale:

 • składujący towary sypkie, które przechowywane są najczęściej w silosach,
 • składujący gazy i ciecze, najczęściej w pojemnikach przemysłowych,
 • składujący jednostki ładunkowe zapakowane, są to zazwyczaj towary spaletyzowane na europaletach, kartony, pojemniki,
 • magazyny specjalne, miejsca przeznaczone do składowania materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz wymagających szczególnych warunków do przechowywania, np. mroźnie, gdzie musi być określona temperatura.
 • Zobacz magazyny crosdock do wynajęcia w Polsce na Axiimmo.com

Podział magazynów ze względu na konstrukcję obiektu

Ze względu na sposób budowy możemy dokonać podziału na:

 • magazyny otwarte, zazwyczaj są to place, w których podłożem są wylewki betonowe, na których przechowywane są surowce odporne na działanie zmiennych czynników atmosferycznych, np. produkty metalowe, mineralne, drewno,
 • magazyny półotwarte, różnego rodzaju wiaty magazynowe, elementy ich konstrukcji powinny być odporne na działanie ognia, magazynowane są tam produkty o ograniczonej wytrzymałości na deszcz, czy skokowe temperatury,
 • magazyny zamknięte, jest to najbardziej popularny rodzaj magazynów, ich konstrukcja jest zamknięta, posiadają okna, drzwi, ściany i dach. W przypadku, gdy przechowuje się w nich artykuły przemysłowe, cement, nawozy, mogą nie być ogrzewane, ale z reguły są zaopatrzone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzację, instalację grzewczą i przeciwpożarową. Magazyny zamknięte dzielimy dodatkowo na: niskiego składowania, gdzie towary są gromadzone do wysokości 4,2 m, średniego składowania do wysokości 7,2 m i wysokiego składowania, gdzie surowce przechowywane są powyżej 7,2 metra.

W magazynach wysokiego składowania towary są ułożone na odpowiednio zamontowanych, solidnych regałach. Koszty magazynowania towarów w taki sposób są dużo wyższe niż w magazynach zamkniętych niskiego składowania.

Podział magazynów relatywnie do poziomu zmechanizowania

Rodzaj zautomatyzowania magazynu daje szerokie pole do klasyfikacji, wyróżniamy:

 • magazyny niezmechanizowane, w których wszystkie prace wykonywane są przy pomocy ludzkich mięśni,
 • zmechanizowane, proces magazynowania odbywa się z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń, np. wózków widłowych,
 • zautomatyzowane, praca wykonywana jest automatycznie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, chodzi o jak najmniejsze zaangażowani w ludzi w tym procesie.

Istnieje także podział ze względu na dostępność do przechowywanych produktów. Wyróżnia się magazyny z bezpośrednim dostępem, gdzie przechowywanie odbywa się na rzędowych regałach paletowych i magazyny bez bezpośredniego dostępu, jest to z reguły półautomatyczny system składowania z wykorzystaniem regałów satelitarnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Magazyn VIP 2021